เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล”

เท่าทันโลกดิจิทัล ด้วยนิทานภาพและการ์ตูน สร้างสรรค์ ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” ที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานคร แห่งที่ 1 (จตุจักร) ในงานเปิดตัวหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จัดโดย สถาบันสื่อเด็กและเยาวชน(สสย.) ร่วมกับ แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมการอ่าน และเครือข่ายการ์ตูนไทยสร้างสรรค์สังคม

โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คุณเข็มพร วิรุณราพันธ์ ผู้จัดการสถาบันสื่อเด็กและเยาวชน (สสย.) กล่าวว่า “ทาง สสย.และภาคีร่วมจัดได้เห็นความสำคัญในการสร้างสรรค์สื่อดี เพื่อให้เด็กเยาวชนและครอบครัวได้เข้าถึงและเท่าทันการใช้สื่อในยุคดิจิทัล เพราะทุกวันนี้เข้าสู่ยุคสื่อหลอมรวม สื่อใหม่ที่เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเด็กและเยาวชนมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าอินเทอร์เน็ตเพื่อค้นคว้าหาความรู้ การเข้าถึงความบันเทิงในรูปแบบต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ และแท็บเล็ตเพียงปลายนิ้วได้อย่างรวดเร็ว ความรวดเร็วของการรับสื่อ ทำให้ยากที่จะคัดกรองหรือแยกแยะสื่อสร้างสรรค์และสื่อที่ไม่เหมาะสมออกจากกัน สถานการณ์เหล่านี้จึงจำเป็นต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชน มีทักษะชีวิต รู้เท่าทันตนเอง เท่าทันสื่อ เท่าทันสังคม มีความรับผิดชอบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม โดยการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันดังกล่าว สื่ออ่านถือเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะพัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน ผ่านหนังสือนิทานภาพและหนังสือการ์ตูนซึ่งเป็นสื่อสร้างสรรค์ที่เหมาะสมกับเด็กปฐมวัยและเด็กวัยเรียน” ด้วยเหตุนี้จึงได้ร่วมจัดทำหนังสือนิทานภาพและการ์ตูน ชุด “ฉลาดรู้ทันสื่อดิจิทัล” จำนวน 10 เรื่อง จากการสร้างสรรค์ของนักเขียนการ์ตูนชื่อดัง คุณโอม รัชเวทย์ (ทีมสร้างสรรค์การ์ตูนคุณทองแดง) รวมทั้ง คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ คุณจีรพงษ์ ศรนคร คุณพาณี อิทธิบำรุงรักษ์ คุณอินทรายุธ เทพคุณ คุณวิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ คุณณรงค์ จรุงธรรมโชติ คุณเรืองศักดิ์ ดวงพลา คุณสละ นาคบำรุง คุณสมบัติ คิ้วฮก นักการ์ตูนทั้ง 10 ท่านได้มาร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นนิทานภาพเรื่อง “หมาป่ากับลูกแกะ” โดยคุณโอม รัชเวทย์ และการ์ตูนเรื่อง “ดีลีท” โดย คุณสละ นาคบำรุง ที่บอกเล่าเรื่องราวของการกลั่นแกล้งในโลกออนไลน์ (cyberbullying) รวมไปถึงการเท่าทันโฆษณาชวนเชื่อเกินความเป็นจริง ผ่านนิทานภาพอย่าง” กระต่ายน้อยไม่ตื่นตูม” โดย พาณี อิทธิบำรุงรักษ์ เป็นต้น. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *